Dine gallerier

Brugervilkår

Version 1.1, senest ændret 05.05.2021

Made This Gallery udbydes af Made This ApS, Kochsgade 31D, 2., 5000 Odense C, CVR-nr. 38910914 (herefter benævnt ”Made This”).

Made This Gallery er en billed- og videodelingstjeneste, som giver mulighed for at venner, familie, frivillige organisationer mv. kan dele billeder og videoer med hinanden på en nem måde. Made This stiller Made This Gallery til rådighed for alle, som ønsker at uploade indhold til tjenesten.

Made This Gallery passer på dine personoplysninger og overholder til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesreglerne.

Under oprettelsen af dit galleri eller i forbindelse med at du tilgår galleriet erklærer du, at du alene vil bruge Made This Gallery til en rent personlig eller familiemæssig aktivitet og således uden forbindelse med en erhvervsmæssig eller kommerciel aktivitet. Ved at anvende Made This Gallery accepterer du følgende brugervilkår:

Alle kan oprette et Made This Gallery, som giver adgang til følgende funktionalitet: Opbevaring af billeder og videoer samt deling af adgang til galleriet via invitation. Der vil løbende blive udviklet ny funktionalitet, som vil blive præsenteret på forsiden.

Made This Gallery’s forpligtelser og rettigheder

Made This eksekverer ikke software, som på nogen måde identificerer personerne, der er fotograferet, afbilledet eller på anden måde figurerer på indholdet. Du bevare rettighederne til dine billeder og videoer når du uploader til Made This Gallery.

I tilfælde af overtrædelse af Made This Gallery’s politik for acceptabel brug som anført herunder, har Made This ret til at få adgang til dine billeder og videoer. Made This Gallery behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende Privatlivspolitik. Made This Gallery lever op til almindelig standard for høj it-sikkerhed og sikrer en rimelig balance mellem sikkerhedskrav og en god brugeroplevelse.

Brug af services

Made This Gallery stiller både betalte og gratis services tilgængelig. Med en gratis bruger er der mulighed for at tilgå tjenesten og oprette gallerier samt tilføje billeder og invitere familie og venner. Såfremt det gratis galleri ikke bruges, kan gratis brugere opretholde galleriet i 1 år fra det tidspunkt Made This Gallery sidst er blevet anvendt. 30 dage og 7 dage før udløb, vil indehaveren af det gratis galleri blive gjort opmærksom på, at der automatisk vil ske en sletning af galleriet hvis ikke det tilgås inden en given dato. Ønskes et galleri slettet inden den automatiske sletning, kan indehaveren gøre dette ved at kontakte kundeservice eller gå til indstillinger i sit galleri og trykke slet galleri.

Print abonnement

Obs. Det er ikke længere muligt at købe et print abonnement hos Made This Gallery. Har du i forvejen et forudbetalt abonnement eller er du i forvejen abonnent vil du kunne gøre brug af 10 fremkaldelser indtil udgangen af december 2021 med sidste levering af prints i starten af januar 2022.

Betaling

Opkrævningen til print abonnementet sker automatisk og dækker over den fortløbende måned. Fakturering sker gennem betalingsudbyderen Stripe.com

Made This forbeholder sig retten til at ændre priserne med en varsel på 30 dage. Hvis en betaling udebliver, forbeholder Made This sig retten til at deaktivere adgangen til galleriet indtil der sker betaling af det udestående. Indehaveren af galleriet vil blive informeret via mail omkring udestående betaling, og det er galleri-indehaverens ansvar altid at have de korrekte kontaktoplysninger tilgængelige hos Made This. Hvis en bruger er i betalingsmisligholdelse i 30 dage, kan Made This slette galleriet permanent. Made This er ikke ansvarlig for det indhold, som brugerne uploader eller deler via Gallery.

Levering af prints

For at du kan modtage prints skal du have valgt 10 billeder senest den sidste dag i en given måned. Første hverdag i måneden går produktionen af prints i gang hvorefter de leveres som brevpost af Post Nord. Leveringen sker typisk omkring den 12. i måneden, men brevomdelingen kan spille en variabel faktor for leveringstiden. Skulle det ske at du ikke modtager din produktion af prints bedes du kontakte Made This på hello@madethis.gallery

Brugernes forpligtelser og rettigheder

Brugerne indestår for at have ret til at uploade og dele pågældende indhold med Made This via Made This Gallery, og at brugerne har ret til eventuelt at dele indholdet med tredjemand. Det er brugernes ansvar at sikre, at lovgivningen overholdes, herunder særligt, databeskyttelsesloven, straffeloven og ophavsretsloven.

Made This gør brugerne opmærksomme på, at Made This ikke overvåger eller kontrollerer det indhold, som brugerne uploader. Det står brugerne frit for at vælge, hvilket indhold, som brugerne vil uploade til Made This Gallery. Made This appellerer til, at følgende politik for acceptabelt brug overholdes, og tager forbehold for at gennemgå uploadede filer og deaktivere gallerier, hvis politikken ikke overholdes. Du må ikke:

  • Krænke privatlivets fred eller andres rettigheder.
  • Promovere intolerance eller had mod nogen person eller gruppe af personer med udgangspunkt i deres race, religion, etniske oprindelse, køn, kønsidentitet, seksuel orientering eller handicap.
  • Overtræde lovgivningen på nogen måde, herunder opbevare, offentliggøre eller dele indhold, der er svigagtigt eller ærekrænkende eller vildledende.
  • Offentliggøre eller dele materiale, der ifølge loven er pornografisk eller usømmeligt, eller som indeholder voldshandlinger eller terrorist aktiviteter, herunder terror propaganda.

Du må ligeledes ikke videresælge Made This Gallery med mindre, at du har indgået en partneraftale og hvis nødvendigt en databehandleraftale.

Opsigelse

Printabonnementer kan opsiges indtil sidste dag i den aktuelle betalingsperiode. Betalingsperioden løber fra den første dag i måneden til den sidste dag. Hvis abonnementet ikke opsiges inden sidste dag i måneden, fornyes det automatisk og løber til og med udgangen af den efterfølgende betalingsperiode.

Hvis du ønsker at opsige dit abonnement men stadig ønsker at have en gratis bruger på Made This Gallery, kan afmelding af abonnement(er) ske via din kontoside. Made This yder ingen refusion ved manglende eller delvis brug af Made This Gallery.

Sikkerhed ved brug

Adgang til dine gallerier foregår via din e-mailadresse. Hver gang, der skal logges ind i systemet, sendes en e-mail til dig med et link indeholdende en unik kode, der kun kan bruges en gang. Herefter har du automatisk adgang til dit galleri via din browser, hvor der er sat en cookie til at godkende dit unikke log-in. Læs mere i privatlivspolitikken. Accepterer du cookies på hjemmesiden bliver din brug kun registreret på startsiden. Der er ingen cookies eller tracking af din brug når du er logget ind i dine private gallerier.

Kommunikationen mellem server og bruger foregår via en krypteret forbindelse.

Fortrydelsesret

Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til dit køb af et eller flere print abonnementer. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, hvor du indtaster dine betalingsoplysninger og udløber 14 dage efter. Hvis fristen udløber på en helligdag eller en dag i weekenden, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender en meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun gøre brug af din fortrydelsesret såfremt du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke har uploadet billeder til dit galleri siden købet.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du- inden du har taget dit abonnement i brug og inden udløbet af 14-dages fristen - i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Made This på Made This’ adresse eller på hello@madethis.gallery.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende: E-mailadresse og ordrenummer. Made This refunderer alle betalinger modtaget uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Made This har modtaget meddelelse om fortrydelse.

Ophør af adgang

Made This kan beslutte at afbryde Made This Gallery, som reaktion på uforudsete omstændigheder uden for Made This’ kontrol eller for at overholde et lovkrav. Hvis det gøres, vil Made This give dig et rimeligt varsel, så du kan eksportere dit indhold fra vores systemer. Hvis Made This afbryder Made This Gallery på denne måde inden udgangen af en aftaleperiode, som du har betalt for, vil Made This refundere den del, du har forudbetalt, og som du ikke har modtaget tjenester for.

Ansvarsbegrænsning

Made This er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som følge af brugen af Made This Gallery.

Værneting

Dansk lov er gældende. Enhver tvist som opstår i forbindelse med brug af Made This Gallery, skal afgøres af Retten i Odense.

Kundeservice

Spørgsmål til Made This Gallery kan rettes til hello@madethis.gallery

Udviklet og drevet af Made This ApS, du er meget velkommen til at kontakte os på we@madethis.dk eller telefon 71 96 97 71 hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer.