Dine gallerier

Privatlivspolitik

Version 1.0, senest ændret 17.09.2020

Dataansvarlig

Made This Gallery udbydes af Made This ApS, Kochsgade 31D, 2., 5000 Odense C, CVR-nr. 38910914 (herefter benævnt ”Made This”).

Made This kan kontaktes på: hello@madethis.gallery

Formål og retsgrundlag

Made This behandler oplysninger til følgende formål:

 • Opbevaring af billeder og videoer
 • Fremvisning af billeder og videoer

I forbindelse med login sættes der en funktionscookie med en loginnøgle, der fortæller systemet at brugeren er logget ind.

Retsgrundlaget for vores behandling følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen af 2016/679 af 27. april 2016’s (herefter benævnt “databeskyttelsesforordningen”), artikel 6, stk. 1, litra b, kontraktreglen: “Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.”

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn
 • Billeder og videoer af dem der figurerer i indholdet
 • E-mailadresse
 • IP-adresse
 • Tidspunkt for login
 • Oplysninger relateret til betaling

Der behandles alene almindelige oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysningerne til følgende modtagere:

 • Databehandlere, herunder Digital Ocean, LLC (beliggende i EU)
 • Made This Gallery’s eksterne rådgivere, herunder revisor, advokat o.l.

Såfremt det måtte være nødvendigt kan personoplysninger videregives til offentlige myndigheder, herunder politiet.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande.

Hvor dine oplysningerne stammer fra

Personoplysningerne i relation til billeder eller videoer kommer fra dig eller dem, som uploader dem.

De øvrige oplysninger indtastes af dig selv eller registreres fra din computer.

Opbevaring af dine personoplysninger

Made This Gallery opbevarer personoplysninger så længe din adgang er aktiv. Når du har været logget ind eller tilgået Made This Gallery i 1 år, slettes dine gallerier i hendhold til vores brugervilkår.

Bemærk, at Made This Gallery opbevarer oplysninger om e-mailadresse, ip-adresse og oplysninger om tidspunkt for login i længere tid af hensyn til kriminalpræventive formål.

Brugernes rettigheder

Man har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Man har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om brugerne, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Ret til at klage

Du har ret til at indgive en klage til os på hello@madethis.gallery

Du har endvidere ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Udviklet og drevet af Made This ApS, du er meget velkommen til at kontakte os på we@madethis.dk eller telefon 71 96 97 71 hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer.